Klima Påskemarch 2020
Holbæk-København 9-11 april

    AFLYST     

PB290815
07.03.19 - 2
272427_600_980_0_100_4928_3080_2
2012-03-26 14.34.06
P1014639
P3152109
P1013714
P1014612
P3152107
Er der en voksen
P1014865
P9040178
Hvelplund 3
siemens
Roer-fra-Strandefjorden
mountingwork_flatroof
biogasanlæg
IMG_6109
P6143331
Klimatelt 2
P1014792
Jordvarme 5
Rent vand - en selvfølge

      JA, det gælder livet!    

            Lyt til videnskaben - beskyt kloden


ALLE der har bidraget økonomisk til afvikling af Klima Påskemarch 2020, kan få deres bidrag refunderet ved henvendelse til klima@paaskemarch.dk

Ærgerligt - men der er ikke noget valg

350 Klimabevægelsen i Danmark stod tre skridt fra at udsende materiale i øst og vest med informationer om Klima Påskemarch 2020.


MEN 


Efter Mette Frederiksen anbefaling om, at alle arrangementer med flere end 1000 deltagere bør aflyses eller udskydes på grund af smittefaren med coronavirus, er det omsonst at fortsætte bestræbelserne på at gennemføre en Klima Påskemarch 9-11 april.  


Vi kan ikke tage chancen og involvere de mange hjælpere - og så måske alligevel risikere at være nødt til ar aflyse 2 dage før start.


350 Klimabevægelsen i Danmark har derfor set sig nødsaget til at aflyse projektet.

Med eksemplet coronavirus, har vi fået en påmindelse om, hvor skrøbelig klimadagsorden er.


Når vintersæden står under vand, vinteren er udeblevet, afsmeltning fra polerne er uden fortilfælde, fokuseres massivt på en sensationel begivenhed og klimaet neddrosles til en vejrudsigt for 5 dage.

Næste gang er det et andet (væsentligt) emne - krig i Ukraine, en terrorhandling, eller flygtningekaos, der kommer i fokus - og så bliver klimaudviklingen igen sat udenfor debatterne.


Men blandt sagkundskaben af klimaforskere herske ikke tvivl om, at ændringer i klimaet om en kort årrække vil udgøre en langt, langt større trussel mod menneskeheden end coronavirus eller andre nok så alvorlig emner.


Men naturligvis kan vi ikke gå  i rette med en udmelding fra myndighederne. Hvis der via dette arrangement kunne påvises omfattende smitte - måske endda med dødsfald - ville vi med vores kækhed stå tilbage som uansvarlige fantaster.


Vi kan blot afvente, at regering og folketing vil udvise en tilsvarende handlekraft, når de skal formule indholdet i deres klimadagsorden.


Samtidig vil vi benytte lejligheden til at takke for en helt fantastisk opbakning!
Det er afsindigt ærgerligt,

at vi bliver nødt til at

pakke  sammen.

Men vi ser frem til at

kunne sætte noget

lignende i scene på et

senere tidspunkt.
 En klimamarch over tre dage vil blive gennemført på et senere tidspunkt     

xKlima Påskemarchen fra Holbæk til København
- skal vise, at der findes en folkelig forståelse for klima- problemernes omfang - en forståelse, som sikkert er større og mere konsekvent end politikerne fra Christiansborg forestiller sig.


Vi tror, at marchen vil skabe et skarpt og visuelt billede af en folkelig vilje til at konfrontere problemerne. Samtidig  vil den give en afsmittende virkning og få flere til at identificere sig med arbejdet med løsninger - fremfor bare at vente det værste.


Der skal også findes meget store økonomiske midler til omstillingen - og de kan næppe hentes fra andre steder end borgernes lommer. For de politiske partier er sådanne udmeldinger i stil med at skyde sig selv i foden med en kanon.
Men de har ikke bare købt en billet til tilskuerrækkerne - de har truffet et valg om at blive politikere. Derfor skal de være igangsættere og inspiratorer for at finde modeller til løsninger og fremlægge dem for befolkningen.
Hvis dette er for uoverskueligt, bør de i anstændighedens navn forlade Folketinget og finde et andet job. 


De folkelige bevægelser har altid spillet en unik rolle i Danmark. Vi er gode til at organisere os i foreninger og borgergrupper. Her søges ikke personlig magt, og medlemmerne har ingen kommercielle interesser.

I klimaspørgsmålet taler vi på vegne af børn og børnebørn. Målet er at skabe rammer for en fremtid til dem.


Politikerne taler ofte udfra en ide om , at man kan finde helt nye løsninger, som med et snuptag gør energien billig og stabil.
Det er pinligt, at de udskyder vigtige handlinger og satser på et lotterispil, de ikke engang selv kender betingelserne for. Selvfølgelig skal der forskes i forbedringer og i ny teknologi - men at forvente at der snart udvikles kæmpe støvsugere, der kan rense luften for CO2, er vanvid og ansvarsløst.

Vi skal først og fremmest sætte turbo på de kendte løsninger - fordi vi har dem og fordi vi kan komme langt. 


I de kommende år er der brug for bygning og udbygning af fjernvarme, biogasanlæg, geotermi, boligforbedringer, vindmøller og solceller mv. altsammen noget der kan igangsættes den dag i dag.
På forskernes fokusområder står batteriteknologi, brintceller, kæmpemæssige termokander og 2000 andre små og store emner. De skal naturligvis undersøges og udvikles.
Men det vigtigste er at komme i gang - vi skal ikke tro vi kan "opfinde" energi. Det hører middelalderens alkymister til.


Det er ikke nok, at Energidanmark fokuserer på de verdensberømte havvindmøller, mens bygningsmassen bogstavelig talt lukker energien ud til spurvene.
Sidstnævnte er netop et eksempel på, at den enkelte borger kan tilvælge et effektivt engagement - et engagement som tilmed ligger indenfor families økonomiske råderum.


Der er økonomisk fornuft i energiforbedringer.

Men udviklingen må ikke overlades til spekulanter, som handler ud fra en kortsigtet profithorisont. Vedvarende energi og boligforbedringer skal ikke styres af gevinstchancer for den enkelte pengestærke investor.
De politiske partier må på banen og sikre, at de økonomiske midler kommer hele samfundet til gode og ikke bare polstrer de mest velstillede til et ekstravagent liv.


Selvom det er politikerne der træffer beslutningerne, er det befolkningen der skaber udviklingen.

Hvorfor gå så langt med risiko for vabler og udmattelse - og så tilmed på en fridag?Fordi vi skal synliggøre, at ændringerne i klimaet indeholder livsvigtige emner, som vi alle skal forholde os til.


Det er urimeligt, at debatter om Danmarks fremtid foregår mellem et fåtal af politikere og i lukkede rum.


Her taler man om, at en omstillingsproces ikke må koste penge eller ændre noget i samfundet. Det siger alt om niveauet.


Det er tragisk at en tilfældig gruppe af tilfældige politikere tager ejerskab af det, der kunne blive konkrete visioner om spændende muligheder. 


Klima Påskemarchen er et krav om, at debatterne også føres på et bredt, folkeligt grundlag.

Vi vil samle nationen om de seriøse og livsvigtige samtaler om vores fælles fremtid. 

Intet mindre.

  Gå med en time, en formiddag - eller tre dage

Undervejs


Vi går i påskevejret – check vejrudsigten!
Vi går langs marker, i skove, ved fjorden.
Vi snakker, hygger, synger, tænker og snakker med folk undervejs.
 

Noget af vejen går vi på hovedveje - vi skal ses!
Andre gange i den skønne natur - vi skal glæde os! Andre gange igen går vi i byen, ad gader og stræder - vi skal også høres!
 

Vi gør holdt på rastepladser og vi slutter dagene med stormøder i Roskilde, Albertslund og på Rådhuspladsen. Slut dig til nårsomhelst undervejs. Gå med et par timer, kom igen næste dag. Følg os hele vejen på Facebook.

Overnatning 

- på skoler eller i idrætshaller

- tilmelding: info@paaskemarch.dk


Transport
- større oppakning sendes i forvejen


Fortæring
- der arbejdes på det


Toiletvogn
- opstilles ved pauser og frokost

Folkelige milepæle

Vi har set det før - det folkelige engagement har virket  • Atommarcherne i 1960, -61 og -62 fra Holbæk til København førte til at alle planer om atomvåben på dansk grund blev skrottet.  • Vindmøllesuccesen. I 70’erne og 80’erne voksede en folkelig bevægelse til fremme af vedvarende energi, som blev grobund for den helt unikke vindmøllesucces.
  • Nej til atomkraft – den massive folkelige modstand mod atomkraft bevirkede at planer om atomkraftværker i Danmark blev begravet
  • Hvad skal væk – Barsebäck! Og atomkraftværket i nabolandet blev endeligt nedlukket pga de mange protester fra naboerne.


Og nu -  et jordskred i den forlkelige bevidsthed om klimakrisen og et krav om at gøre alt, hvad vi kan.

Organisationer der anbefaler KIima Påskemarchen

Med venlig hilsen


Jessie Seehuusen

Tobias Grip

Irene Sørensen

Lone B Schrøder

Marie Schmidt

Ulla Ethelberg

Bjørn Tving Stauning


Klima Påskemarchen

Koordinationsgruppen

350 Klimabevægelsen i Danmark

klima@paaskemarch.dk

Gå med en time - en formiddag  - tre dage.

Agenda Center Albertslund, Aldrig Mere Krig, Amager Fælleds Venner, Andelsgaarde.dk, Ansvarlig Fremtid, Arternes Ambassade, Bedsteforældrenes Klimaaktion, Bevar Jordforbindelsen, Borgerbevægelsen imod en motorvej i Egholmlinjen, BoSammen, CARE Danmark, CONCITO, Cykler til Senegal, Cyklistforbundet, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Vegetarisk Forening, Danske Studenters Fællesråd, Den Grønne Studenterbevægelse, Det Fælles Bedste, Extinction Rebellion, Fiskerhavnens Venner, Folkets Klimamarch, Frederikssund Klimaforening, Fredsministerium.dk, FredsVagten ved Christiansborg,

Fridays For Future, Fremtidens Aalborg, Ghanas Venner, Global Aktion (Afrika Kontakt), Greenpeace, Hillerød Klimanetværk, Kunstnere for Fred, Læger for Klima, Mellemfolkeligt Samvirke, Miljøbevægelsen NOAH, Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis, NOAH Trafik, Omstilling Nu, Permakultur Danmark, Permakultur-landbrug på Svanholm, Roskilde Klimanetværk, Rådet for Bæredygtig Trafik, Rådet for Grøn Omstilling, Svanholm Storkollektiv, SaaErDetNu, Ung Energi, Unge Klimarådet, Ungdom NOAH, Verdens Skove, WWF, Økologisk Samsø, Øko-net /Grønt Overblik, Århus mod Krig og Terror …

Husk også:


Klimastrejke d. 13. marts - AFLYST pga corona

Klimastrejke i maj

Folkets Klimamarch 30. maj

Klimatelt på Folkemødet på Bornholm 11-14 juni